Crisisondersteuning

Crisis ondersteuning

In uw omgeving doet zich een situatie voor die voor u, voor uw medewerkers, maar wellicht ook voor uw client niet meer veilig is. Door onzichtbaar betrokken te zijn in deze situatie weten wij in een vroeg stadium calamiteiten te signaleren en te beheersen door proactief op te treden. Hiermee weten we escalatie te voorkomen. 

Waar wij voor staan

Uw zorg is onze zorg

Uw dienstverlening weten wij te waarborgen in bijvoorbeeld een emotionele situatie en weten de client en bezoekers gerust te stellen. Met onze kennis voor veiligheid en oog voor zorg kunnen wij ingezet worden in diverse cases. Denk bijvoorbeeld aan 1:1 begeleiding, slechtnieuws gesprekken of aan het vervoeren van patiënten met een niet-medische indicatie. Uw zorg is onze zorg!

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag:
Gesloten
Goede Vrijdag:
Gesloten
1e paasdag:
Gesloten
2e Paasdag:
Gesloten
Koningsdag:
Gesloten
Bevrijdingsdag:
Gesloten
Hemelvaartsdag:
Gesloten
1e pinksterdag:
Gesloten
2e pinksterdag:
Gesloten
1e kerstdag:
Gesloten
2e kerstdag:
Gesloten