Algemene Verkoopvoorwaarden

Van Bloemink Security B.V. gevestigd te Wilhelm Rontgenstraat 6 8013 NE,  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle en aldaar ingeschreven onder nummer ND 2261 en alle aan haar gelieerde vennootschappen hierna te noemen: “opdrachtnemer”. 

Klik hier voor de algemene verkoopvoorwaarden.